fullframe entertainment, s.r.o.

Hybešova 17
831 06 Bratislava

+421 949 626 877

slavo@fullframe.sk


fullframe entertainment, s.r.o.
Letná 5
83103 Bratislava

IČO: 46 999 337
DIČ: 2023700723
IČ DPH: SK2023700723

spoločnosť fullframe entertainment, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: sro, vložka čislo: 72015/B