Produkcia je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu.

Zabezpečuje úspešnosť tvorby audiovizuálneho diela. Príprava, realizácia a finálne uzatvorenie projektu sú súčasťou tejto pozície. Výhoda je, pokiaľ je produkcia pod jednou strechou /tak ako je to u nás/ s postprodukciou, tým garantuje dôslednú komunikáciu medzi jednotlivými pracoviskami v audiovizuálnom projekte. Úlohou produkcie je príprava prezentácie, harmonogramu, organizačno-technického zabezpečenia a komunikácia medzi klientom, štábom. V interných kapacitách disponujeme s vlastným produkčným domom s kompletným výrobným reťazcom.
Náš technologický a vozový park nájdete v sekcii Rental.

Zodpovedná osoba : Slavomír Kralovič

 

Bratislavafilm 2009 /producent/

Slovenské Kino 2011 /vedúci výroby/

Zamätoví teroristi 2012 /vedúci výroby/

Koza 2015 /zástupca vedúceho výroby/

Hudba Made In Slovakia 2015 /producent/

Hudba Made in Slovakia 2016 /producent/