Dobrý strih videa je neoddeliteľnou súčasťou u každého audiovizuálneho diela.

Samotné zhotovenie  záznamu je pre mnohých aj konečným výsledkom. Naša strižna je práve tým  miestom, kde strihač spolu s režisérom projektu menia denné práce na umelecko-tvorivé dielo. Strih je fascinujúcim procesom, v ktorom má strihač  /podľa prianí klienta a možností nakrúteného materiálu / šancu vdýchnuť svoj pohľad a dodať tak kvalitný a profesionálny zostrih.

Zodpovedná osoba : Mgr.Art. Roman Kočan