To, čo oddeľuje priemerný audiovizuálny projekt od výnimočného je kvalitný zvuk.

Uvedomujeme si dôležitosť zvuku a jeho nezastupiteľnú funkciu v rámci audiovizuálneho diela. Zvuk je nielen nositeľom informácie, ale aj emočného významu. Vďaka zvuku, ktorý pôsobí väčšinou podprahovo a nenápadne, vieme u diváka vyvolať správnu pocitovú reakciu.  Či už sa jedná o nahratie kontaktného zvuku, postsynchrónov a voiceoverov, očistenie zvukovej stopy, alebo kompletný zvukový dizajn, vrátane výroby hudby a ruchov, až po finálny mix – naše skúsenosti a kreativita zaručia, že Váš projekt vynikne medzi ostatnými.

V rámci nášho produkčného domu disponujeme komfortne zariadeným zvukovým pracoviskom, pozostávajúcim zo zvukovej réžie a osobitnej nahrávacej miestnosti. Obe miestnosti disponujú vynikajúcou akustikou. Zvuková réžia je vybavená profesionálnymi fyzickými a virtuálnymi technológiami pre prácu so zvukom, zatiaľ čo nahrávacia miestnosť ponúka príjemné prostredie pre nahrávanie ľudského hlasu a ruchov. Vďaka ergonómii, ktorú naše zvukové pracovisko poskytuje, dokážeme vytvoriť normalizovanú zvukovú stopu pre všetky druhy audiovizuálnych médií za zlomok času. Sme hrdými používateľmi produktov značiek RME, Eve Audio, GIK Acoustics, Mackie, Avid, Steinberg, Sennheiser, Audio-Technica, Beyerdynamic a i.

Zodpovedná osoba: Mgr. art. Boris Vereš